Misiunea școlii

Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași  va avea cadrul adecvat pentru atingerea viziunii propuse, prin îmbunătăţirea condiţiilor materiale, stimularea formării, perfecţionării şi stabilităţii corpului de cadre didactice, accesul la mijloacele active şi moderne de predare-învăţare pentru dezvoltarea armonioasă a structurii personale a elevilor, reducerea abandonului şcolar şi riscul de abandon, orientarea şcolară şi profesională.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal pregătirea elevilor în raport cu cerinţele pieţei muncii locale, zonale, naţionale şi internaţionale, printr-un parteneriat permanent cadre didactice-elevi-părinţi, promovând  imaginea şcolii în comunitatea locală şi nu numai.

Viziunea școlii

Motto:

“Cu răbdare, să dăm copiilor o minte chibzuită, un ideal de viaţă potrivit cu menirea Neamului nostru.” (Simion Mehedinţi)

Școala Gimnazială ,,Costache Antoniu’’ Țigănași, îşi propune să fie o şcoală modernă care să sporească posibilităţile de reuşită ale elevilor, oferindu-le acestora şanse egale pentru continuarea studiilor liceale, instruirea în spiritul cetăţeniei democratice şi pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai Uniunii Europene.

Cultura organizațională

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.
Valorile dominante sunt:
integritate, obiectivitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.
Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire, dar aceste cazuri sunt destul de rare (1-2/an).

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice, didactic auxiliare, nedidactic, părinți.
©2024 Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași. Toate drepturile rezervate.