Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.

Valorile dominante sunt: integritate, obiectivitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare,  receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire, dar aceste cazuri sunt destul de rare (1-2/an);

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice, didactic auxiliare, nedidactic, parinti;

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc;

Directorul este deschis şi discută problemele organizaţiei cu ceilalţi colegi, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.

 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice

©2024 Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași. Toate drepturile rezervate.