Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași  va avea cadrul adecvat pentru atingerea viziunii propuse, prin îmbunătăţirea condiţiilor materiale, stimularea formării, perfecţionării şi stabilităţii corpului de cadre didactice, accesul la mijloacele active şi moderne de predare-învăţare pentru dezvoltarea armonioasă a structurii personale a elevilor, reducerea abandonului şcolar şi riscul de abandon, orientarea şcolară şi profesională.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal pregătirea elevilor în raport cu cerinţele pieţei muncii locale, zonale, naţionale şi internaţionale, printr-un parteneriat permanent cadre didactice-elevi-părinţi, promovând  imaginea şcolii în comunitatea locală şi nu numai.

În acest scop se vor organiza activităţi pentru :

  • consilierea părinţilor în vederea conştientizării importanţei investiţiei în formarea şi educarea copiilor;
  • stimularea valorilor autentice ale culturii româneşti şi universale prin dezvoltarea fondului de carte existent şi a capacităţilor de literaţie şi analiză literară.

 

Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.

©2024 Școala Gimnazială „Costache Antoniu” Țigănași. Toate drepturile rezervate.